0

Giải Pháp Hạ Tầng Kỹ Thuật

Công ty khách hàng đã gần thành lập và đi vào hoạt động, thì các hạ tầng về công nghệ thông tin và truyền thông trở thành các rào cản cuối cùng. Chúng tôi hiểu rõ rằng các chiến lược công nghệ quan trọng như thế nào và đóng góp thế nào vào thành công của doanh nghiệp, và hiểu rõ rằng các chiến lược này tiết kiệm bao nhiêu chi phí cho doanh nghiệp. Giải Pháp Thông Minh đã tiến hơn một bước khi ứng dụng ERP để đáp ứng nhu cầu và thích hợp nhất cho quy mô doanh nghiệp khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp viễn thông bao gồm thiết kế và triển khai các mạng truyền thông cho tất cả các nhu cầu văn phòng
Giải pháp :
  • Tư vấn và triển khai giải pháp ERP
  • Tư vấn và triển khai các giải pháp viễn thông
  • Các giải pháp công nghệ cao khác hỗ trợ doanh nghiệp
Filed in: Giải Pháp, Uncategorized Tag